Yrityksen liiketoimintaa on mahdollista kasvattaa luotettavan hosting-palvelun avulla. Kuvituskuva.

Mainos- ja markkinointitoimistot tarjoavat yleensä valikoimassaan myös kotisivuihin liittyviä palveluita. Olipa kyseessä sitten kokonaan uuden sivuston rakentaminen asiakkaalle, nykyisten sivujen remontointi tai kotisivujen ylläpitoon liittyvät työt, on luotettava ja asiantunteva hosting-palvelu tärkeä kumppani markkinointitoimistolle. Sen lisäksi, että hosting-palvelu toimii markkinointitoimiston apuna asiakkaalle, voi kumppanuuden myötä jokainen osapuoli kasvattaa liiketoimintaansa ja samalla tarjota loppuasiakkaalle kokonaisvaltaisemman palvelun. 

Miten markkinointitoimisto voi hyödyntää hosting-kumppanuutta liiketoiminnan kasvussa ja kuinka yhteistyöstä syntyy win-win-win -tilanne? Lue vinkit tästä kirjoituksesta! 

Mitä hosting-palvelun tarjoamisessa tulee ottaa huomioon?

Hosting-palvelun avulla markkinointitoimisto voi tarjota asiakkailleen monipuolisempia ja laadukkaampia palveluita, jotka voivat lisätä liiketoiminnan tuottoa ja kasvattaa asiakaskuntaa. Markkinointitoimisto voi tarjota asiakkailleen esimerkiksi webhotellipalvelun, joka sisältää verkkotunnuksen rekisteröinnin, palvelimen ylläpidon ja teknisen tuen. Näin kotisivujen tilaaminen onnistuu yhden palveluntarjoajan kautta, eikä asiakkaan tarvitse asioida useammassa eri paikassa saadakseen kotisivut alkuun. Pilvipalvelut, virtuaalipalvelin ja palvelintila ovat myös hyviä esimerkkejä palveluista, joita markkinointitoimisto voi lisätä valikoimaansa. 

Vaikka edellä mainitut vaihtoehdot voivat olla hyödyllisiä lisiä markkinointitoimistolle, on kuitenkin tärkeää varmistaa, että hosting-palvelut ovat korkealaatuisia ja että ne tarjoavat asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten mukaisia hyötyjä. Tämän lisäksi hosting-palveluiden tarjoamisessa kannattaa huomioida ainakin seuraavat seikat:

  • Kustannukset: Hosting-palveluiden käyttö voi olla kallista, erityisesti jos markkinointitoimisto tarjoaa palvelua useille asiakkaille. Jos markkinointitoimisto ei ole valmis investoimaan riittävästi rahaa hosting-palveluihin, se saattaa joutua kilpailemaan muiden edullisempien hosting-palveluiden kanssa, mikä voi vaikuttaa sen tuottavuuteen ja liiketoiminnan kasvuun.
  • Tekninen osaaminen: Hosting-palvelun tarjoaminen edellyttää teknistä osaamista palvelimen asentamisesta ja ylläpidosta. Jos markkinointitoimistolla ei ole tarvittavaa osaamista, aiheutuu ulkopuolisen asiantuntijan palkkaamisesta lisää kustannuksia.
  • Asiakastuki: Asiantunteva asiakastuki voi olla aikaa vievää ja kallista. Markkinointitoimiston on varmistettava, että se voi tarjota tarvittavan asiakastuen hosting-palveluilleen tyytyväisyyden takaamiseksi.
  • Kilpailu: Monet yritykset tarjoavat hosting-palveluita, joten markkinointitoimiston on löydettävä tapoja erottua kilpailijoistaan ja tarjota ainutlaatuisia etuja asiakkailleen, jotta uusien asiakkaiden houkutteleminen onnistuu.

Kaiken kaikkiaan hosting-palvelun käyttö liiketoiminnan kasvattamiseen ei ole välttämättä paras vaihtoehto jokaiselle markkinointitoimistolle. On tärkeää arvioida huolellisesti hosting-palveluiden tarjoamisen kustannukset, tekninen osaaminen, asiakastuki ja kilpailu ennen päätöksen tekemistä.

Luotettavan hosting-kumppanin avulla loppuasiakas sitoutuu markkinointitoimistoon ja hosting-palveluntarjoajaan. Kuvituskuva.

Luotettavan kumppanin avulla kaikki voittavat

Loppuasiakkaalle yhden toimijan kautta asiointi on aina mieluisampaa, jonka vuoksi palveluiden laajentaminen ilman niiden monimutkaistumista on todella tärkeää ja ennen kaikkea asiakasystävällistä. Luotettavan hosting-kumppanin avulla liiketoiminnan kasvattaminen onnistuu ilman kolmannen osapuolen näkymistä loppuasiakkaan suuntaan, eikä markkinointitoimiston tarvitse huolehtia edellisessä kappaleessa listatuista seikoista, kuten teknisestä osaamisesta tai asiakastuesta. Loppuasiakas sitoutuu markkinointitoimistoon ja yhteistyötä tekevien yritysten liiketoiminta kasvaa = win-win-win -tilanne. 

Luotettava ja asiantunteva hosting-kumppani mahdollistaa markkinointitoimiston liiketoiminnan kasvun esimerkiksi seuraavasti:

  1. Markkinointitoimisto voi tarjota asiakkailleen luotettavan hosting-palvelun, joka parantaa asiakkaiden sivustojen suorituskykyä ja turvallisuutta. Tämä voi johtaa asiakastyytyväisyyden kasvuun ja lisätä asiakkaiden sitoutumista markkinointitoimistoon.
  2. Hosting-palvelun lisäarvopalvelujen, kuten sivuston varmuuskopioinnin, ylläpidon ja teknisen tuen tarjoaminen voi olla houkutteleva ominaisuus asiakkaille, jotka haluavat yksinkertaistaa sivuston hallintaa ja vähentää aikaa ja vaivaa, jonka he käyttävät sivuston ylläpitämiseen.
  3. Kun markkinointitoimisto käyttää luotettavaa hosting-kumppania, se voi keskittyä ydinosaamiseensa ja antaa kumppanin huolehtia hosting-palvelun vaatimasta osaamisesta. Tämä voi parantaa markkinointitoimiston tehokkuutta ja tuottavuutta, joka luonnollisesti johtaa liiketoiminnan kasvuun.

Lisää kasvua affiliate-markkinoinnin avulla

Hosting-palveluita tarjoava yritys ja markkinointitoimisto voivat yhteistyössä hyödyntää affiliate-markkinointia kasvattaakseen liiketoimintaansa. Affiliate-markkinointi tarkoittaa sitä, että yritys maksaa provisiota muille yrityksille tai yksityishenkilöille, jotka mainostavat yrityksen tuotteita tai palveluita omissa markkinointikanavissaan ja ohjaavat siten asiakkaita yrityksen verkkosivuille.

Tässä tapauksessa hosting-palveluita tarjoava yritys voi esimerkiksi maksaa provisiota markkinointitoimistolle, joka mainostaa hosting-palveluita omissa kanavissaan, kuten verkkosivuillaan tai sosiaalisessa mediassa. Tällainen yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia. Hosting-palveluita tarjoava yritys saa lisää näkyvyyttä ja potentiaalisia asiakkaita markkinointitoimiston kautta, kun taas markkinointitoimisto voi ansaita rahaa provisioiden muodossa ohjatessaan asiakkaita hosting-palveluita tarjoavan yrityksen verkkosivuille.

Louhi tarjoaa kumppanipalveluita, joiden tavoitteena on tarjota kotisivuja tekeville yrityksille parhaat alustat ja työkalut sekä toimintaa tukevat palvelut. Kumppanuus mahdollistaa esimerkiksi sen, että markkinointitoimisto voi tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaisempia ratkaisuja kotisivuihin liittyvissä palveluissa ilman, että markkinointitoimistossa tarvitsisi olla hosting-alan osaamista. Louhi PRO on asiakkaiden toiveista syntynyt palvelukonsepti, joka mahdollistaa räätälöidyn yhteistyön kokeneiden hosting-alan asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön tarkoitus on tuoda arvoa kaikille osapuolille, jolloin lopputuloksena on win-win-win -tilanne. Tutustu kumppanipalveluihimme!

Ryhdy Louhi PRO -kumppaniksi: