Google Workspace logo color

koulutukset Louhelta

Sinun prosessisi + meidän asiantuntemuksemme = tuottavampi organisaatio

Louhen Google Workspace -koulutuspalveluiden avulla saat työkaluista enemmän irti ja kasvatat yksittäisten työntekijöiden, tiimien ja koko organisaation tuottavuutta.

Viritämme koulutukset aina juuri Sinun liiketoimintasi tarpeita palveliviksi kokonaisuuksiksi.

Emme tyydy pelkkien ominaisuuksien esittelyyn vaan autamme niiden hyödyntämisessä ja soveltamisessa erilaisiin tilanteisiin ja työnkulkuihin.

Haluamme olla auttamassa sinut ja organisaatiosi yhteistyön sankareiksi ja tuottavampiin työtapoihin!

Näin sen teemme

Huonepakopeli Suomi logo

Saimme Louhen Google Workspace avulla ratkaisun sähköpostien hallintaan liittyviin ongelmiimme ja palveluiden keskittämisellä helpotusta arkeemme.

Homepakolaiset ry logo

Koulutus oli meille sovitettu. Koimme, että välitentti oli hyödyllinen ja oli hienoa päästä itse kokeilemaan opittua. Saimme kysymyksiin asiantuntevia vastauksia.

Valitse itsellesi sopivin vaihtoehto tai kysy lisää

Suosituin!

Startti Organisaatioille

880,00+alv
 • Kattava perehdytys ja koulutus käyttäjien tuottavuuden lisäämiseen. 
  Koulutuksessa sivutaan ja annetaan vinkkejä Ylläpitäjän asetuksista. Koulutusta ei ole kuitenkaan tarkoitettu Google Workspace ylläpitäjien (Admin) koulutukseksi.Siihen suosittelemme Google Workspace Admin Startti -koulutustamme.
 • Google sovellusikonit
  • Google Workspace kokonaisuuden esittely - mitä kaikkea siihen kuuluu?
  • Gmail integroidun käyttöliittymän hyödyntäminen
  • Gmail ominaisuuksien käyttäminen arjessa
  • Kalenterien käyttö - omat, jaetut & ajanvaraus
  • Meet etäkokoustaminen tehokkaasti
  • Google Driven käyttö
  • Editorit: Docs, Sheets, Slides & Forms
  • Keep muistiinpanot
  • Tilin hallinta
  • Käyttö eri laitteilla
  • Soveltaminen & parhaita käytäntöjä
  • Mistä löydät lisätietoja?
  Koulutuksen painopisteet valitaan yrityksen tarpeiden mukaan näistä aiheista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on ymmärrys siitä, mitä kaikkea Google Workspacelle voi tehdä.Jos tarve on syventyä esimerkiksi Google Formsin ja Sheetsin käyttöön tarkemmin, niin oikea ratkaisu on Louhen Google Workspace Syventävä -koulutus kyseisestä osa-alueesta.
 • Kesto yht. 4 h - toteutustapa:
  • Ennakkokysely lähtötilanteen ja koulutuksen painopisteiden kartoittamiseksi
  • kahden tunnin (2 h) etäkoulutus sovituilla painopisteillä ja sovellutusalueilla
  • välitentti, jolla aktivoidaan käyttäjiä ja vahvistetaan oppimista
  • kahden tunnin (2 h) etäkoulutus, jossa käydään loput runkomateriaalit, kerrataan ja vastataan soveltamisen yhteydessä osallistujille eteen tulleisiin kysymyksiin
  Koulutus tehdään useammassa osassa ja välitentillä aktivoidaan tekemistä. Myös muita keinoja kuten yhteistä Google Chat Space tai Groups for Business-ryhmää hyödynntetään käytön aktivoinnissa.Tyypillisesti ensimmäisen ja toisen koulutuskerran välissä on noin kaksi viikkoa.
 • Materiaalit asiakkaalle:
  • Koulutuksen Google Slides esitykset
  • Etäkoulutusten webinaari-nauhoitukset

Admin Startti

580,00+alv
 • Syvennymme Google Workspace -hallintaan ja sen parhaisiin käytäntöihin. 
  Tutustutamme Googlen ylläpitokonsolin (Admin Console) eri ominaisuuksiin sekä käymme läpi, minkälaisia mahdollisuuksia esim. hallinnan delegoimiseksi on ja miten varmistetaan yhteistyön onnistuminen myös organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa.
 • Google Admin logo
  • Hallintakonsolin läpikäynti
  • Admin roolien tehokas käyttö ja delegointi
  • Käyttäjiehallinta - ryhmät ja organisaatioyksiköt
  • Eri sovellusten asetukset ja vinkit
  • Tietoturva ja hallinta
  • Käytön seuranta
  • Soveltaminen liiketoomminnan tukena ja parhaat käytännöt
  • Mistä löydät lisätietoja?
  Tämäkin koulutus viritetään aina sinun organisaatiosa tarpeidesi lähtökohdista. Keskeiseninä asioina ovat mm. minkälainen organisaatiorakenne on ja miten varmistetaan hallitusti työskentely organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa.
 • Kesto yht. 2 h - toteutustapa:
  • Ennakkokysely tai -haastattelu lähtötilanteen ja koulutuksen painopisteiden kartoittamiseksi
  • Kaksi yhden tunnin (1 h + 1h) etäkoulutus noin pari viikon välein
  • Välissä osallistujat ehtivät kokeilemaan opittuja asioita käytännössä ja löytävät uusia itselleen tärkeitä kysymyksiä
  • aikataulut sovitaan aina yhdessä
  Koulutus tehdään kahdessa 1 h osassa. Tyypillisesti ensimmäisen ja toisen koulutuskerran välissä on noin kaksi viikkoa.
 • Materiaalit asiakkaalle:
  • Koulutuksen Google Slides esitykset
  • Etäkoulutusten webinaari-nauhoitukset
  Asiakas saa aina kopion sekä esityksistä että nauhoitteista itselleen.

Syventävät koulutukset

580,00(alv. 0%)
 • Syvennytään yhden ratkaisualueen yksityiskohtiin ja rakennetaan osaamista asiakkaan spesifisiin tarpeisiin.
 • Eri vaihtoehdot:
 • Gmail Gmail tehokäyttö
  Kalenterin tehokäyttö
  Drive Drive ja eri Google-editorit (Docs, Slides, Sheets)
  Google Forms ja Sheets tehokaksikko
  Verkkosivujen rakentaminen Google Sitesilla
  Voit valita näistä aihe-alueista valmiin rungon päälle sinulle viritetyn koulutuksen. Jos et löydä tästä haluamaasi, niin ole yhteydessä ja teemme sinulle räätälöidyn ratkaisun.
 • Kesto yht. 2 h - toteutustapa:
  • Ennakkokysely tai -haastattelu lähtötilanteen ja koulutuksen painopisteiden kartoittamiseksi
  • Kaksi yhden tunnin (1 h + 1h) etäkoulutus noin pari viikon välein
  • Välissä osallistujat ehtivät kokeilemaan opittuja asioita käytännössä ja löytävät uusia itselleen tärkeitä kysymyksiä
 • Materiaalit asiakkaalle:
  • Koulutuksen Google Slides esitykset
  • Etäkoulutusten webinaari-nauhoitukset
  • Mahdollisten malliratkaisujen kopiot
  Asiakas saa aina kopion sekä esityksistä että nauhoitteista itselleen. Syventävät koulutukset lähtevät yleensä asiakkaan spesifisestä tarpeesta 'Kuinka teen X?' ja usein koulutus muodostoo asiakkaan oman materiaalin päälle, johon koulutuksessa rakennetaan ratkaisu. Tämän ratkaisun asiakas saa myös itselleen.