Vuonna 2022 hosting-palvelua ei enää osteta palvelinkapasiteetin perusteella, vaan ostopäätökseen vaikuttavat teknisiä seikkoja huomattavasti enemmän palvelukokonaisuus ja asiantuntijuus. Jos palataan ajassa 10 vuotta taaksepäin, oli hosting-maailma hyvin erilainen: tällöin asiakkaalta saatettiin edellyttää jopa palvelintason ylläpito-osaamista. Mitkä ovat hosting-palveluun liittyviä trendejä tänä päivänä ja mitä hyvä palvelukokonaisuus pitää sisällään? Kysyimme vastauksia Mikael Kääriäiseltä, Louhen operatiiviselta johtajalta ja web hosting -asiantuntijalta. 

Managed hosting on uusi musta

“Hosting-palveluissa ollaan siirrytty enemmän niin sanottuun managed hosting -tyyppiseen ratkaisuun: enää ei osteta pelkästään palvelinkapasiteettia, vaan tarjonnan on oltava kokonaisvaltaisempaa. Itse sovellus, kuten WordPress, on aiempaa isommassa roolissa, jotta palvelu todella vastaa asiakkaan tarpeita. Hosting-palvelulta vaaditaan esimerkiksi WordPressin ylläpitoa, siihen liittyviä asiantuntijapalveluita, raportointia ja tukea”, Mikael avaa tilannetta hosting-palveluiden kysynnästä. 

Tilanne voi olla se, ettei hosting-palveluiden ostaja tiedä tekniikasta yhtikäs mitään. Managed hosting -palvelun yksi tärkeimpiä pointteja on juurikin se, että ostajan roolissa sinun ei tarvitse tietää tekniikkaan liittyvistä yksityiskohdista tai ymmärtää aiheesta sen tarkemmin:

“Kyseessä on manageerattu eli täysin ylläpidetty palvelu, jossa asiantuntija hoitaa teknisen puolen. Asiakkaalla on liiketoiminnallinen tarve mihin on saatava ratkaisu. Tarjoamme selkeää alustapalvelua, johon liittyy vankka asiantuntijakerros tukemaan kokonaisuutta, eikä ostajalta enää edellytetä lainkaan teknistä osaamista.”

Mikael nostaa esille myös DIY:hyn liittyvän jatkojalostetumman trendin:

WordPressin kehitys itsessään on mennyt enemmän website builder -maailmaan. Tämä mahdollistaa sen, että WP:n kanssa pääsee hyvin alkuun sellainenkin henkilö, joka ei osaa koodata. Näin pienet aloittelevat yritykset, joilla on pienempi budjetti, saavat käyntikorttimaisen sivuston itse pystyyn.” 

Jos kotisivujen tekeminen WordPressillä kiinnostaa, tutustu aiempaan blogikirjoitukseemme, jonka avulla pääset mukavasti alkuun! 

Teknisellä toteutuksella ei ole väliä, kunhan kaikki toimii

Tekniikkaan liittyy luonnollisesti paljon myös tietoturvavaatimuksia. Jos tekniikka itsessään herättää useita kysymysmerkkejä, saa siihen heijastuva tietoturva helposti vain lisää hämmennystä aikaan. Näin ollen hosting-palvelua hankkiessa niin tekniseen puoleen kuin tietoturvaan liittyvät välttämättömyydet tulisi tänä päivänä sisältyä automaattisesti palvelukokonaisuuteen.

Otetaan esimerkkinä suojattu HTTPS-yhteys. Vuodesta 2018 alkaen Google Chrome on merkinnyt ilman HTTPS-yhteyttä olevat sivustot turvattomiksi. Yksikään yritys tuskin haluaa kyseistä merkintää sivustolleen, jonka vuoksi suojattu HTTPS-liikenne on käytännössä välttämätön ominaisuus. HTTPS auttaa saavuttamaan myös paremman sijoituksen hakukoneissa. Tästä johtuen SSL-varmenne, joka mahdollistaa suojatun HTTPS-yhteyden, kuuluu nykyään usein jo perustason hosting-palveluihin, kun aiemmin kyseinen ominaisuus on luokiteltu enterprise-tason ratkaisuksi.

“Kun asiakas hankkii esimerkiksi WordPress-palvelun, hän olettaa, että Louhi vastaa myös sovellukseen liittyvästä tietoturvasta. Hosting-toimittajan näkökulmasta tietoturva-aspektit ovat laajentuneet entisestään ja vastuu on lisääntynyt. Asiakasta kiinnostaa, että sivusto toimii. Sillä miten se teknisesti toteutetaan, ei ole enää varsinaista merkitystä, mutta lopputuloksen on oltava luotettava ja toimiva”, Mikael summaa.

Web hostauksen perustaso ei enää riitä

Teknologian ja teknisten ratkaisujen kehittyessä myös kotisivujen osalta lähdetään yhä useammin luomaan alusta asti modernien vaatimusten mukaista kokonaisuutta. 

“Asiakkaat panostavat jopa ihan alkuvaiheessa kokonaisuuteen ja hosting-palveluista ollaan valmiita maksamaan enemmän. Asiakkaat ryhtyvät yhä herkemmin alusta alkaen käyttämään Google Workspacen kaltaisia kokonaisuuksia. Enää ei luoteta pelkkään perustasoon, jolloin hosting-palvelulta vaaditaan vain palvelintila ja sähköposti. Nyt katse on laajempaa vaatimustasoa vastaavassa ratkaisussa”, Mikael kertoo esimerkkejä ostokäyttäytymiseen liittyvissä muutoksissa.

Yhden luukun periaate on hitti

Ostokäyttäytymiseen liittyvissä trendeissä on nähtävillä myös se, etteivät asiakkaat välttämättä hanki webhotellia ja muita vastaavia palveluita itse. Mainostoimistot ovat nostaneet päätään siten, että kotisivupalveluita tarvitsevat yritykset haluavat mainostoimiston hoitavan itse kotisivujen lisäksi myös hosting-palveluihin liittyvät hankinnat. 

“Meille tyypillisempää yhä enemmän on se, että olemme yhteydessä mainostoimiston kanssa, emmekä suoraan asiakkaaseen. Asiakas tilaa koko paketin mainostoimistolta, ja mainostoimisto on yhteydessä puuttuvien palasten, eli tässä tapauksessa hosting-palveluiden osalta meihin. Kokonaispalvelu saadaan hoidettua ja kaikki on asiakkaan suuntaan selkeämpää. Palvelun laajuus ja joustavuus näkyy tämän kaltaisessa yhteistyössä myös silloin, kun sivustoon itsessään tarvitaan jatkokehitystä. Tällöin löytyy asiantuntija kummallakin saralla”, Mikael nostaa esille ilmiön positiivisia puolia. 

Uudenlainen trendi valtaa myös kumppaniliiketoiminnan

Koska yhteistyö mainostoimistojen kanssa on yleistynyt asiakkaiden muuttuneen ostokäyttäytymisen vuoksi, on tämä mahdollistanut samalla kumppaniliiketoiminnan kehittymisen: 

“Mainostoimistot itsessään ovat tuoneet meille uuden tyyppisiä tilanteita ratkaistavaksi. Yleensä tilanteet liittyvät mainostoimiston hallitun kaaoksen kontrolloimiseen, sillä kyseisillä toimijoilla on useita sivustoja hallittavana. Sen sijaan, että ratkaisemme vain sivusto- ja loppuasiakaskohtaisesti erilaisia tarpeita, pystymme ratkaisemaan huomattavasti isompia kokonaisuuksia. Mainostoimistojen kanssa operointi on tuonut uudenlaisen trendin ja samalla olemme jatkuvasti trendin aallonharjalla. Vahva palvelukokonaisuus toteutuu, joka on kaikkien kannalta positiivinen asia.”

Louhi PRO Skaala tuo helpotusta useiden sivustojen hallintaan. Ratkaisua voi hyödyntää mainostoimistojen lisäksi kuka tahansa, joka tunnistaa ylläpitävänsä montaa sivustoa ja kaipaa tähän helpotusta. 

Hinta ei määräydy enää teknisen kapasiteetin perusteella

“Hinnoittelun suhteen on aina ollut kova kilpailu ja markkina on sanellut miten paljon webhotelli saa maksaa. Osittain tästä johtuen on siirrytty palvelumalliin, eli ei myydä palvelintilaa vaan kokonaisvaltaista palvelua. Näin ollen hinnassa on tänä päivänä todella vähän teknistä kapasiteettia ja summa koostuu muista asioista”, Mikael kommentoi trendien vaikutusta hosting-palveluiden hinnoitteluun.

Kokonaisvaltaisemmat palvelut hosting-maailmassa tuovat monipuolisempia ratkaisuja, jotka voidaan yksilöidä jokaisen asiakkaan tarpeeseen sopivaksi.

“Kun asiakas kertoo tarpeen, niin me Louhella kyllä toimitamme ratkaisun. Jokaisen tarve on niin yksilöllinen, ettei ole mahdollista luoda verkkokauppaan valmista pakettia , jossa olisi huomioitu kaiken kokoisten yritysten ja kaikkien toimialojen webhotelli- sekä hosting-tarve samassa tuotteessa.”

Tutustu blogissamme myös muihin ajankohtaisiin kirjoituksiin ja vinkkeihin niin WordPressiin, kuin yleisesti kotisivuihin liittyen.