Louhi Hoito™ -ylläpitopalvelut

Louhi Hoito™ -ylläpitopalveluissa Louhi vastaa palvelimen valvonnasta ja ylläpidosta sovitun palvelutason mukaisesti. Lopeta valvominen ja jätä palvelimesi Louhen Hoitoon.

alk.20,90 €/kk +alv

Louhi Hoito™
Valvontapalvelu Oma

Louhen automaattinen valvontajärjestelmä valvoo asiakkaan palvelinta ja sen määriteltyjä prosesseja vikatilanteiden varalta ja välittää hälytykset tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla asiakkaalle.

 • Sovittujen palvelinkomponenttien valvonta
 • Sovittujen URL-osoitteiden valvonta
 • Käyttöjärjestelmätason valvonta
 • Sovitun palvelutason mukainen reagointi ongelmatilanteisiin
 • Palvelimen resurssien riittävyyden valvonta (muisti, levytila, suoritinteho, liikenne)
 • Jopa 10 valvottavaa prosessia tai URL:ia
 • Hälyttää asiakkaalla joko 24/7 tai 13/5
 • Korjaustyöt voi tilata Louhelta erikseen laskutettavana työnä

20,90 €/kk +alv

Louhi Hoito™
Valvontapalvelu Plus

Louhi valvoo sovittuja palveluita ark. klo 7-18. Louhi reagoi mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja ilmoittaa hälytyksistä asiakkaan yhteyshenkilölle. Tarvittaessa asiakas voi toimittaa Louhelle tekemänsä vikatilanneohjeistuksen, minkä mukaan Louhi toimii ennen yhteydenottoa.

 • Sovittujen palvelinkomponenttien valvonta
 • Sovittujen URL-osoitteiden valvonta
 • Käyttöjärjestelmätason valvonta
 • Sovitun palvelutason mukainen reagointi ongelmatilanteisiin
 • Palvelimen resurssien riittävyyden valvonta (muisti, levytila, suoritinteho, liikenne)
 • Yöllä tulleiden vikojen korjaaminen aloitetaan arkipäivinä klo 7:00 alkaen

Mikäli mahdollinen vikatilanne ja aiheutunut vikatilannehälytys ei johdu Louhesta ja sen vastuulla olevista alustajärjestelmistä, laskutetaan tehdystä hälytystyöstä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti – minimilaskutusajan ollessa 0,5 h (klo 7-18 välisenä aikana).

Louhi reagoi hälytykseen 0-30 min kuluessa.

31,90 €/kk +alv

Louhi Hoito™
Valvontapalvelu Plus 24/7

Louhi valvoo sovittuja palveluita ympärivuorokautisesti ja reagoi mahdollisiin ongelmatilanteisiin hälytyksen saatuaan. Asiakas voi toimittaa Louhelle tekemänsä vikatilanneohjeistuksen, jonka mukaan toimitaan hälytyksen tapahduttua.

 • Sovittujen palvelinkomponenttien, prosessien ja kapasiteetin valvonta

 • Sovittujen URL-osoitteiden valvonta
 • Käyttöjärjestelmätason valvonta
 • Sovitun palvelutason mukainen reagointi ongelmatilanteisiin
 • Palvelimen resurssien riittävyyden valvonta (muisti, levytila, suoritinteho, liikenne)
 • Louhi vastaanottaa hälytykset ja reagoi niihin 24/7/365.
 • Valvontapalveluun voidaan määrittää yhteystietoja, joihin hälytykset esim. sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä lähetetään (Louhen päivystäjän lisäksi)

Jos mahdollinen vikatilanne ja tästä aiheutunut vikatilannehälytys ei johdu Louhesta ja sen vastuulla olevista alustajärjestelmistä, laskutetaan tehdystä hälytystyöstä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti: klo 7-18 minimilaskutus 0,5 h, klo 18-7 minimilaskutus 1 h.

75,90 €/kk +alv

Louhi Hoito™
Päivityspalvelu

Louhi Hoito™ Päivityspalvelu sisältää palvelimen kuukausittaisen tietoturvapäivityksen saatavilla olevista päivityksistä. Päivityksien asennusajankohta sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä. Päivitykset tehdään pääsääntöisesti ark. klo 7-18, ellei muutoin sovita.

Päivityspalvelu ei sisällä mahdollisista ulkoisista tekijöistä johtuvia tietoturvakovetuksia. Esim. openSSL:ssä on havaittu haavoittuvuus ja tämä on korjattavissa vain konfiguraatiomuutoksin. Tehtävät muutokset ovat laskutettavaa työtä, josta veloitus hinnaston mukaisesti, ellei muutoin sovita.

64,90 €/kk +alv

Sovellustason Louhi Hoito™ -palvelut

Louhi Sovellushoito vastaa käyttöjärjestelmän päälle asennettujen sovellusten ylläpidosta. Jokaiselle ylläpidettävälle sovellukselle valitaan oma sovellushoitopalvelu. Louhi valvoo ja ylläpitää valittua sovellusta ja varmistaa sen toimivuuden. Louhi myös asentaa versio- ja tietoturvapäivitykset.

Sovellushoidon voi tilata ilman päivityksiä tai päivitysvalvonnan kanssa, jolloin Louhi seuraa sovelluksen versio- ja tietoturvapäivityksiä, informoi näistä asiakasta ja päivittää sovellukset pyydettäessä. Louhi ei vastaa päivityksissä tapahtuvista yhteensopivuusongelmista, mutta ratkaisee ne pyydettäessä tuntityöperusteisesti.

Sovellusylläpidon hintaryhmät

Sovellusylläpito, hintaryhmä A
Hintaryhmä A sisältää laajasti käytetyt ja ylläpidoltaan yksinkertaiset sovellukset esim WordPress.
21,90 €/kk

Sovellusylläpito, hintaryhmä B
Hintaryhmä B sisältää laajasti käytetyt, mutta ylläpidoltaan raskaammat sovellukset.
42,90 €/kk

Sovellusylläpito, hintaryhmä C
Hintaryhmä C sisältää harvinaiset tai ylläpidoltaan työläät sovellukset.
86,90 €/kk

Hinnat alv. 0%