Louhen ja Wannadon yhteistyö on jatkunut pitkään. Kuvassa Wannadon markkinointiteknologian asiantuntija Johanna Ahonen.

Kotisivujen ylläpitäminen sisältää monia työtehtäviä, jotka vaativat huolellisuutta ja teknistä osaamista. Ylläpitoon liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi varmuuskopioiden ottaminen, teeman, julkaisujärjestelmän ja lisäosien päivitys, lomakkeiden, painikkeiden ja linkkien testaaminen sekä mahdollisten sivustovirheiden korjaaminen.

Kun puhutaan markkinointitoimistossa työskentelystä, voidaan edellä mainittu kokonaisuus muuttaa moninkertaiseksi ja laskea mukaan vielä asiakkuuksien hallinta niin sopimusten kuin laskutuksen osalta. Useiden eri asiakkaiden kotisivujen ylläpito tarkoittaa yleensä myös sitä, että jokaiseen julkaisujärjestelmään ja hosting-palveluun on kirjauduttava erikseen kunkin asiakkaan omilla tunnuksilla. Sivuston ylläpitäjän työmäärä on suuri, kun työtä tehdään eri palveluntarjoajien kautta monelle asiakkaalle.

Haastattelimme Louhen pitkäaikaisen kumppanin Wannado Oy:n työntekijää, Johanna Ahosta, joka toimii markkinointiteknologian ja WordPress-kotisivujen rautaisena ammattilaisena. Minkälaisia haasteita Johanna kohtaa usean eri sivuston ylläpitämisessä ja mikä olisi ratkaisu kohti tehokkaampaa ja mielekkäämpää sivuston hallintaa? Tutustu markkinointitoimistoympäristön haasteisiin ja kotisivujen ylläpitäjän unelmatilanteeseen tässä kirjoituksessa.

Yhden kirjautumisen taktiikka ja sama hosting-palvelu säästäisi aikaa

Mainos- ja markkinointitoimistot sekä mitkä tahansa www-sivuja tuottavat yritykset ovat varmasti tottuneet siihen, että uusia asiakkuuksia voi ilmestyä nopeallakin aikataululla ja tällöin aikaa ei mielellään kuluttaisi useiden eri käyttäjätunnusten ja salasanojen jakamiseen, vaan tärkeintä olisi päästä mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti työhön kiinni. 

“Asiakas ei välttämättä ymmärrä hosting-palvelun ja julkaisujärjestelmän eroa, jolloin eri tunnusten etsimiseen ja toimittamiseen voi kulua aikaa, kun käydään ensin läpi kaikki palveluntarjoajat, jotka asiakkaan kotisivuilla ovat käytössä. Asiakkaalla voi myös olla vanha hosting-palvelu, joka hidastaa sivuston toimintaa merkittävästi. Hosting-palvelun vaihto voi aiheuttaa asiakkaassa pientä pelkoa, eikä suosituksista huolimatta vaihtoa haluta aina tehdä”, Johanna kuvailee tilannetta, joita toisinaan kohtaa uuden asiakassuhteen alkaessa ja jatkaa:

“On siis itsestään selvää, että prosessia helpottaisi merkittävästi se, että kaikki asiakkaat käyttäisivät samaa hosting-palvelua ja kaupan päälle sivuston hallinta vaatisi vain yhdet tunnukset ja yhden kirjautumisen. Näin asiakkaan ei tarvitsisi osata listata kaikkia eri palveluntarjoajia tai etsiä tarvittavia tunnuksia joka paikkaan, kun kaikki löytyisi yhdeltä luukulta.”

Nopea ja asiantunteva asiakaspalvelu on avainasemassa jokaisen osapuolen maineen kannalta

On tilanteita, jolloin kotisivujen ylläpitäjän tulee kommunikoida hosting-palvelun asiantuntijoiden kanssa. Kun loppuasiakkaan nettisivuilla on esimerkiksi sivuston toimintaa merkittävästi hidastava tekijä tai sivut eivät toimi oikein, tulee kotisivujen ylläpitäjän selvittää ongelma mahdollisimman nopeasti. Toimimattomilla verkkosivuilla on usein suora yhteys liiketoimintaan ja konversioiden vähentymiseen. Jos vika vaatii hosting-palveluun yhteydenottamista, tulee asiakaspalvelusta saada asiantunteva vastaus ripeällä aikataululla. 

Mikäli ongelman selvittämiseen kuluu päiviä ja kotisivujen ylläpitäjän lähettämää viestiä joudutaan välittämään eteenpäin usealle eri taholle hosting-palvelun sisällä, heijastuu tämä suoraan loppuasiakkaalle. Loppuasiakas kokee helposti, että vika on markkinointitoimiston ja sieltä tilatun kotisivujen ylläpitäjän. 

“Mitä enemmän välikäsiä ja osapuolia ongelman selvittämiseen tarvitaan, sitä suurempi merkitys sujuvalla ja nopealla yhteistyöllä on. Loppuasiakkaan suuntaan tilanne näyttää kuitenkin aina siltä, että vastuu ratkaisun löytämiseen on kotisivujen ylläpitäjällä”, Johanna kommentoi.

Täydellinen hosting-palvelu koostuu neljästä asiasta 

Johannan mielestä markkinointitoimistossa työskentelevien sivuston ylläpitäjien arkea helpottaisi käyttöliittymä, joka yhdistää kaikki eri alustat yhteen paikkaan. Tämä sujuvoittaisi työtehtävien hallintaa, sillä ylläpitäjän ei tarvitsisi kirjautua jokaiseen alustaan erikseen. 

“Käyttöliittymän tulisi olla helppokäyttöinen ja teknisesti toimiva, jotta se nopeuttaisi ja tehostaisi työtehtäviä. Ihanteellista olisi, jos yhdellä kirjautumisella näkisi heti sivuston tilanteen ja asiakkaan laskutus hoituisi saman hallinnan kautta. Käyttöliittymä voisi sisältää automatisoituja toimintoja, kuten varmuuskopioiden ottaminen ja lisäosien päivitys. Näiden ominaisuuksien lisäksi jo aiemmin mainitsemani asiakaspalvelu on todella isossa roolissa. Se tuo kotisivujen ylläpitäjälle turvaa ja antaa loppuasiakkaalle luotettavan kuvan kummastakin toimijasta”, Johanna listaa ominaisuuksia, joita täydellisesti toimiva hosting-palvelu pitäisi sisällään.

Edellä listattujen asioiden lisäksi Johanna nostaa esiin yhden merkittävän seikan kotisivuja koskien, joihin hosting-palvelun tulisi kyetä vastaamaan:

“Kalliista markkinointikampanjasta ei ole hyötyä jos sivusto ei kestä muutoksia kävijämäärässä. Mikäli loppuasiakas haluaa ohjata ison määrän liikennettä sivuille esimerkiksi verkkokauppatarjousta koskien, on sivustolla oltava riittävästi kapasiteettia yleisöryntäykseen. Jos skaalautuvuus ei ole kunnossa, euroja valuu hukkaan.”

Käytännössä hosting-palvelu, joka todella helpottaisi kotisivujen ylläpitäjän työtä pitäisi sisällään seuraavat neljä ominaisuutta: 

  1. Keskitetty hallinta, josta hoituu koko sivuston ylläpito ja asiakkaan laskutus.
  2. Kävijämäärien mukainen skaalautuvuus.
  3. Nopea ja asiantunteva asiakaspalvelu.
  4. Mahdollisuus luoda automaatioita sivuston ja lisäosien päivittämiseen.

WordPress-kotisivuille suunniteltu hosting-ratkaisu vastaa markkinointitoimiston haasteisiin

Louhen ja Wannadon yhteistyö on jatkunut pitkään. Louhen toimintatapoihin kuuluu kumppaneiden tarpeiden kuuntelu ja sitä kautta uusien palvelukonseptien suunnittelu. Johanna ei ole ainut kotisivujen parissa työskentelevä, joka painii pitkin artikkelia mainittujen haasteiden kanssa. Louhi haluaa vastata näihin haasteisiin ja olla kumppaneiden liiketoimintaa edistävä hosting-palvelu. Kaikki edellisessä kappaleessa listatut neljä ominaisuutta yhdistyvät Louhi Skaala -tuotteessa.

Louhi Skaala on WordPress-kotisivuille suunniteltu automaattisesti skaalautuva ratkaisu mainostoimistoille, jälleenmyyjille ja freelancereille. Sen avulla sivustojen sekä asiakkuuksien ja laskutuksen hallinta onnistuu kätevästi yhdestä samasta paikasta. Nimensä mukaisesti Louhi Skaala skaalautuu verkkosivun kävijämääriin ja luo automaattisesti sivustosta kopioita jakaen liikenteen näiden kopioiden välillä. Kapasiteetti laskee myös automaattisesti, joten isommasta kapasiteetista ei tarvitse maksaa silloin kun kävijämäärä on pieni.

Sivustojen ylläpidon automatisointi kuuluu Louhi Skaalan ominaisuuksiin. Kotisivujen ylläpitäjä voi automatisoida esimerkiksi sivustolle tehtäviä päivityksiä. Kirsikkana kakun päälle kokenut asiantuntijatiimi on kotisivujen ylläpitäjän tukena nopeallakin aikataululla tilanteen niin vaatiessa.

Johanna uskoo, että Louhi Skaala tulee helpottamaan monen sivuston ylläpitäjän työtä:

“Käytännössä tuote vaikuttaa vastaavan todella moneen tarpeeseen, joita kotisivujen hallintaan kaipaa. Kaikki loppuasiakkaat eivät tietysti käytä samaa hosting-palvelua, mutta Louhi Skaalan luvattujen ominaisuuksien pohjalta olisi ainakin helppo suositella palveluntarjoajan vaihtoa”, Johanna naurahtaa.

Jos kaipaat yrityksellesi helpompaa ja skaalautuvaa ratkaisua kotisivujen ylläpitoon, tutustu Louhi Skaalaan!

Hosting-palvelut eri lähtötilanteisiin ja tarpeisiin

Louhi PRO -palvelukonsepti on kumppaneiden tarpeista syntynyt yhteistyömalli, jonka ideana on luoda kaikkia osapuolia hyödyttävä ratkaisu kotisivuihin liittyvässä liiketoiminnassa. Nimetty palvelupäällikkö ja kokeneista hosting-alan asiantuntijoista koostuva tiimi on valmiina auttamaan myös kiperissä tilanteissa, joten kotisivujen ylläpitäjän ei tarvitse pelätä yksin jäämistä ja tyytymättömyyden aiheutumista loppuasiakkaalle. 

Asiantunteva Louhi PRO -tiimi auttaa yritykselle parhaiten sopivien ratkaisujen valitsemisessa. Skaalan lisäksi Louhelta löytyy esimerkiksi Sovelluskartano -palvelu, joka mahdollistaa yritykselle tarpeisiin räätälöidyn WordPress-palvelimen hankkimisen. Webhotellipalveluiden luominen, poistaminen sekä jälleenmyynti onnistuu puolestaan Tukkuhotelli-palvelun avulla. Kotisivujen parissa työskentelevien yritysten tarpeet vaihtelevat ja lähtötilanne on jokaisella erilainen. Tämän vuoksi Louhi PRO -kumppanina saat juuri oman yrityksesi toimintaa ja tavoitteita parhaiten tukevan palvelukokonaisuuden, jotta käytössäsi on vain ne ominaisuudet, joita todella tarvitset, etkä maksa turhasta.

Ota liiketoimintaasi sovitetut hosting-ratkaisut käyttöön ja ryhdy Louhi PRO -kumppaniksi!