On kulunut puolisen vuotta Louhen ja lohjalaisen tytäryhtiö Getafixin yhteistä taivalta. Täydentämällä webhostingiin ja Google-palveluihin erikoistuneen Louhen palvelukykyä Getafixin Microsoft- ja lähiverkon ydinosaamisella on tavoiteltu entistä palvelukykyisempää tarjontaa yhtiöiden pk-asiakkaille. 

ICT:n ulottuessa syvälle liiketoiminnan eri prosesseihin, on oikein sovitetulla teknisellä ratkaisulla ja sovellusten tehokkuudella yhä oleellisempi merkitys yrityksen kilpailukyvylle. Näin myös pienemmän yrityksen tarpeet heidän toimintaympäristöään optimaalisesti peilaavasta ratkaisusta ovat jo arkipäivää. Tarvitaan ICT-kumppani, jolla on tarjontaa, osaamista ja joustavuutta mukauttaa toimintaansa eri asiakkaiden tarpeisiin.

Louhen ja Getafixin mahdollisuus yhdistää kummankin yhtiön osaaminen täydentämään asiakkaiden palvelukokonaisuutta onkin herättänyt kiinnostusta.

”Louhen ja Getafixin yhteistyö asiakkaiden suuntaan on lähtenyt mukavasti vauhtiin ja olemme päässeet käymään jo useita keskusteluja sekä toteuttamaan kartoituksia ja lisäpalveluita”, toteaa Getafixin operatiivinen johtaja Mika Linna.

Mika on hiljattain liittynyt luotsaamaan Getafixin toimintaa, omaten hyvän taustan ymmärtää ICT-alaa sekä kestävän asiakasyhteistyön perustaa:

“Minulle tärkeää on asiakassuhteiden kehittäminen. Haluamme tarjota luotettavaa palvelua ja turvallisia, moderneja IT-ympäristöjä omaa liiketoimintaansa kehittäville asiakkaille. Olen tehnyt urallani paljon erilaisia IT-hankkeita ja työskennellyt näissä hankkeissa tiiviisti b-to-b asiakkaiden, tukkureiden ja valmistajien kanssa. Luottamus, aktiivisuus, tiimityö ja vastuu ovat minulle tärkeitä asioita työarjessa.”

“Näyttää vahvasti siltä, että tämän tyyppiselle lähestymiselle on ollut tarve. Me Getafixillä pystymme tarjoamaan kustannustehokkaasti yrityskohtaista ratkaisukeskeistä lisäpalvelua Microsoft 365 -ympäristöihin. Ratkaisemme tietoteknisiä haasteita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti”, hän jatkaa.

Tietoturvahuoltamo katsastamaan ja varmistamaan yrityksen tietoturvaa

Pitkäjänteisen, yhteistyössä asiakkaan kanssa jatkuvasti kehitettävän asiakasratkaisun ohella Getafixillä ja Louhella on havaittu myös asiakastarvetta “tietoturvahuoltamolle”. Tässä asiakkaan tietoturvapolitiikkaan ja infrastruktuurin kokonaisturvallisuuteen luotaavassa kartoituksessa käytäisiin läpi asiakkaan lähiverkot, palomuurit, verkon aktiivilaitteet ja kytkimet, M365/GWS asetukset, MFA, laitehallinta ja tiedonvarmistus.  

“Taustalla ”tietoturvahuoltamo” -kartoitustarpeeseen ovat lisääntyneet uhat ja lainsäädännölliset vaateet kyber- ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi, sekä tietosuojan huomioivan tiedonhallinnan suhteen. Liiketoiminnan jatkuvuus ja yrityksen luottamuksellisten tietojen turvaaminen edellyttää yrityksiltä tässäkin suhteessa käytäntöjen ja ratkaisujen päivittämistä”, muistuttaa Louhen toimitusjohtaja Mika Paavola.

Ajankohtaisena lainsäädännöllisenä muutoksena on astumassa voimaan tänä vuonna EU:n Kyberturvallisuusdirektiivi NIS2, joka edellyttää lähes jokaiselta yritykseltä suoraan tai välillisesti parempia tietoturvakäytäntöjä.