Tekoäly on vallankumouksellinen teknologia, joka tarjoaa yrityksille lukemattomia mahdollisuuksia. Se ei ole enää tulevaisuuden visio, vaan todellisuutta, joka muokkaa liiketoimintakenttää radikaalisti etenkin niillä aloilla, joilla digitaaliset työkalut näyttelevät isoa roolia. Tekoälyn hyödyntäminen voi avata uusia ovia innovaatioihin, tehostaa prosesseja ja sujuvoittaa asiakaspalvelua. 

Tässä blogitekstissä käymme läpi muutamien esimerkkien avulla miten tekoäly voi auttaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa. Astu ChatGPT:n ja Googlen Bardin sekä muiden tekoälyhankkeiden maailmaan ja löydä uusia tapoja kasvattaa liiketoimintaasi!

Mitä ovat Bard ja ChatGPT?

Googlen Bard ja OpenAI:n ChatGPT ovat ns. generatiivisia tekoälysovelluksia, jotka on suunniteltu luomaan luonnollisen kielen pohjalta jäsenneltyjä vastauksia ja osallistumaan ihmisten kanssa vuorovaikutukseen tekstipohjaisessa muodossa.Google Bard on näistä tuoreempi tulokas ja se avattiin Eurooppaan kesällä. 

Googlen Bard perustuu PaLM 2 -malliin. Sovellusta kehitetään parhaillaan, mutta se toimii jo moniin tietojen tuottamis- ja käsittelytehtäviin mallikkaasti. Toisin kuin ChatGPT, Bard toimii täysin myös suomenkielellä käyttöliittymää myöten. Suomessa sovellus tuli saataville heinäkuussa 2023.

ChatGPT (Chat-Generating Pretrained Transformer) on OpenAI:n kehittämä tekoälysovellus. Se on tällä hetkellä tunnetuin generatiivinen tekoälysovellus, jonka kilpailijaksi Googlen Bard -sovellus nousee oletettavasti nopeasti. ChatGPT on erityisen vahva englanninkielisissä keskusteluissa, sillä se on alun perin koulutettu kyseisellä kielellä. OpenAI on kuitenkin julkaissut versioita, jotka tukevat myös muita kieliä. ChatGPT:n kanssa voi siis keskustella myös suomeksi, mutta on tärkeää huomata, että tuki muille kielille ja vastausten tarkkuus sekä luotettavuus voivat vaihdella kielten välillä. 

Molemmat on koulutettu valtavalla määrällä tekstimateriaalia, joka sisältää erilaisia internetin lähteistä kerättyjä sisältöjä. Tämä mahdollistaa sen, että ne pystyvät pystyvät vastaamaan monenlaisiin kysymyksiin, tarjoamaan tietoa ja osallistumaan keskusteluihin eri aiheista. Käyttäjät voivat syöttää kysymyksiä tai aloittaa keskustelun, ja malli tuottaa niihin jäsenneltyjä vastauksia. 

Molemmat voivat tarjota apua ja ideoita, selventää käsitteitä tai antaa tietoa eri aiheista. On tärkeää ottaa huomioon, että molempien taustalla on ennakoiva malli, joka perustuu opittuun informaatioon, eikä se välttämättä ole täysin tietoinen maailman tapahtumista tai viimeisimmistä päivityksistä Tässä suhteessa Bard on hieman ChatGPT:tä edellä, sillä se käyttää Google-haun kautta reaalimaailman tietoja. Google-haku päivittyy jatkuvasti, joten Bardin käyttämä informaatio on aina uusinta mahdollista.

Yritys voi hyödyntää generatiivisia tekoälypalvleuita toiminnan tehostamiseen, paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen, sisällöntuotantoon ja verkkosivuston käyttökokemuksen optimointiin. Niiden avulla on mahdollista automatisoida toistuvia tehtäviä ja siten vapauttaa aikaa muulle tekemiselle. Tyypillisiä käyttökohteita ovat sisällöntuotanto ja esim. taulukkolaskennan kaavojen kirjoittaminen ja kaavioiden luonti tai ohjelmointiin liittyvät sovellukset.

Molemmat ovat kuitenkin generatiivisia tekoälyjä, jotka tuottavat vastauksia, jotka viime kädessä perustuvat todennäköisyyksiin. Siksi vastaukset voivat sisältää ja sisältävätkin virheitä. Tämä on aina syytä pitää mielessä.

Google Bard logo

Voit käyttää Bardia täältä. Kirjautumista varten sinulla tulee olla Gmail- tai Google Workspace -tili. Bard on toistaiseksi maksuton palvelu. Siinä joitakin ominaisuuksia, jotka on integroitu Google muihin palveluihin. Voit esimerkiksi kysyä, minkälainen taulukko pitää olla, että saa tietyn kaavion luotua Google Sheetsiin ja vastauksesta voi suoraan luoda omalle Google-tililleen Sheets-tiedoston, jossa on malli valmiina.

ChatGPT:n kokeilu onnistuu tämän linkin takaa ja kirjautumisen voi tehdä esimerkiksi Google-tunnuksilla. Ilmaisversio tarjoaa perustoiminnallisuuden, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ChatGPT:n kanssa erilaisten kysymysten ja vastausten kautta. Maksullinen versio sen sijaan voi tarjota lisäominaisuuksia, kuten laajemman sanavaraston, paremman vastauslaadun ja mahdollisesti erikoistuneita toiminnallisuuksia tiettyihin sovelluksiin. Suosittelemme tarkistamaan OpenAI:n verkkosivuilta ajantasaiset tiedot näiden kahden version eroista ja saatavuudesta.

Uusi Duet tekoälypalvelu julkaistu Google Workspacen lisäpalveluna

Tekoälypalvelut tarjoavat ratkaisuja myös Google Workspace -ympäristöön. Google Workspace on mahdollistanut alusta alkaen yhteistyön tekemisen muiden ihmisten kanssa reaaliajassa. Nyt työtä tehostaa entistään yhteistyö toimintoja nopeuttavan tekoälyn kanssa, joka myös mahdollistaa toistuvien tehtävien automatisoinnin. 

Uutuuspalvelu Duet AI on erityisen kiinnostava julkaisu Google Workspacen käyttäjille. Google Workspaceen suunniteltu Duet auttaa muun muassa tekstisisällön tuottamisessa, organisoinnissa ja visualisoinnissa Google Workspacen sovelluksissa nopeuttaen työtä. Käytännössä Duet voi kirjoittaa puolestasi sähköpostivastauksia Gmailissa muutaman antamasi sanan ympärille, luoda Google Slidesissa uniikkeja kuvia ja visualisointeja yksinkertaisella komennolla tai luoda uniikin Google Meet -videopuhelun taustakuvan. Duet-tekoälypalvelu on toistaiseksi käytöksi englanniksi, mutta kielivalikoima tulee laajemaan, joten kannattaa seurata tilannetta. 

Jos Duet AI kiinnostaa, ota yhteyttä Louhen Google-asiantuntijoihin, joilla on jo siitä kokemusta.

Duetin lisäksi voit hyödyntää myös muita tekoälypalveluita Google Workspace -ympäiristössä. Ulkoisia palveluita on mahdollista integroida kyseiseen palveluun Google Apps-skriptin avulla helpottamaan erilaisia työvaiheita. Voit integroida palvelut  Google Sheets-, Google Docs-, Google Chat- ja Google Forms -ohjelmiin. 

Google Sheets -integraation avulla Apps-skripti voi käyttää tekoälysovellusten -rajapintoja lähettääkseen kysymyksiä ja vastaanottaakseen vastauksia. Toteuttamalla integroinnin Google Docs -asiakirjaan, saat apua kirjoittamiseen tai ideoiden generointiin. Google Chat voi puolestaan tarjota vastauksia suoraan tekoälysovelluksenn kautta eli tekoäly toimii vastausten lähteenä. Koska Apps-skripti mahdollistaa räätälöidyt ratkaisut, on integrointiin olemassa monia eri vaihtoehtoja ja kaikki riippuu käyttäjän teknisestä osaamisesta sekä yrityksen tavoitteista.

Tulevaisuuden näkymät lupaavat helpompaa ja sujuvampaa tapaa hyödyntää tekoälyä. Tekoäly on tulossa kiinteäksi osaksi Google Workspacea, jotta tekoälypohjaisten ominaisuuksien käyttö olisi nykyistä tehokkaampaa, tuottavampaa ja monipuolisempaa. Uudet tekoälypohjaiset ominaisuudet julkaistaan heti, kun niitä on ensin testattu ja hiottu testikäyttäjien kokemusten perusteella. Uusien ominaisuuksien joukosta löytyy esimerkiksi mahdollisuus pyytää Google Docsia luomaan teksti halutusta aiheesta ja Gmailia muuttamaan muistiinpanot ammattimaiseksi sähköpostiviestiksi. Voit lukea lisää tulevista ominaisuuksista ja niiden kehittämisprojektista Google Workspacen virallisilta sivuilta.

WordPress-kotisivut yhteistyössä tekoälyn kanssa

Google Workspace -ympäristön lisäksi ChatGPT voi tuoda helpottavia ominaisuuksia myös WordPress-kotisivujen parissa työskentelyyn. Tässä muutama esimerkki: 

 • Asiakastuki ja chatbot: Voit integroida ChatGPT:n WordPress-sivustollesi ja siten tarjota reaaliaikaista asiakastukea ja luoda chatbotin. ChatGPT pystyy vastaamaan kävijöiden kysymyksiin sekä tarjoamaan ohjeita ja ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Tämä voi vähentää asiakaspalvelun kuormitusta ja tarjota välitöntä apua sivustolla kävijöille kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä.
 • Sisällöntuotanto ja ideointi: Jos sinulla on vaikeuksia luoda uutta sisältöä WordPress-sivustoosi, voit hyödyntää ChatGPT:tä ideoiden generointiin. Voit esittää ChatGPT:lle aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai pyytää sitä tarjoamaan luovia ideoita blogikirjoituksia ja artikkeleita varten. Mitä tarkemmin muotoilet kysymyksesi, yrityksen kohderyhmän ja tavoitteet, sen laajemman ja yksityiskohtaisemman vastauksen tekoälyltä saat.
 • Usein kysytyt kysymykset: Voit hyödyntää ChatGPT:tä kysymysten ja vastausten sivun (Q&A) luomiseen. ChatGPT voi vastata yleisiin kysymyksiin, tarjota neuvoja tai antaa tietoa eri aiheista.
 • Sisältösuositukset: ChatGPT voi analysoida sivustokävijöiden kiinnostuksen kohteita ja tarjota räätälöityjä sisältösuosituksia. Näin voit parantaa käyttäjäkokemusta tarjoamalla sisältöä, joka vastaa paremmin käyttäjien tarpeita ja mieltymyksiä.

Yllä oleva listaus on hyvin tiivistetty ja pieni kattaus eri tavoista hyödyntää ChatGPT:tä WordPress-kotisivuilla. Aivan kuten Google Workspace -integraatioita tarkastellessa, myös WordPressin osalta voidaan todeta, että päällimmäinen hyöty ChatGPT:ssä on työvaiheiden tehostaminen. 

Vaikka ChatGPT on kehittynyt ja kykenee käsittelemään monenlaisia kysymyksiä, se ei ole täysin virheetön ja luotettava lähde. On tärkeää seurata sen toimintaa ja tuottamaa laatua. Toiseksi, asiakkaat saattavat ajoittain tarvita henkilökohtaista vuorovaikutusta ja tukea tekoälyyn pohjautuvan asiakaspalvelun sijaan. ChatGPT voi auttaa monissa tilanteissa, mutta ihmistä se ei korvaa ja siksi on tärkeää tarjota myös tulevaisuudessa asiakkaille mahdollisuus siirtyä keskustelemaan aidon ihmisen kanssa, etenkin tilanteissa, joissa kaivataan syvällisempää ymmärrystä ja asiantuntemusta.

On hyvä pitää mielessä, että ChatGPT on tekoälypohjainen järjestelmä, ja sen toiminta perustuu siihen dataan, jolla se on koulutettu. Se voi tuottaa epätarkkoja vastauksia ja siksi sen toimintaa on tärkeää valvoa ja tarvittaessa tehdä siihen muutoksia ja korjauksia.

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä Louhen asiantuntijoihin! 

Mitä muita tekoälyhankkeita on olemassa?

ChatGPT:n käyttöönotto ja käyttäminen yrityksessä voi vaatia aikaa ja resursseja, mutta se voi tarjota merkittäviä etuja tehokkuuden, asiakaspalvelun ja markkinoinnin parantamisessa. Huolellinen suunnittelu, jatkuva optimointi ja asiakaspalautteen hyödyntäminen auttavat yritystä saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen. ChatGPT:n lisäksi on olemassa useita muita tekoälyhankkeita, joita yritys voi hyödyntää liiketoiminnassaan. Esimerkiksi There’s an AI for that -sivustolta löydät juuri lanseerattuja tekoälysovelluksia lukuisiin eri tarkoituksiin. Listasimme muutamia esimerkkejä, joihin on kehitetty tekoälyratkaisu:

 • Sisällöntuotanto: Tekoäly voi generoida automaattisesti sisältöä esimerkiksi uutisiin, raportteihin tai blogikirjoituksiin, joka voi nopeuttaa sisällöntuotantoprosessia ja samalla helpottaa ideointia. 
 • Oikoluku ja käännökset: Kirjoitusvirheiden tarkistus, eri kielille tehtävät käännökset sekä parannusehdotukset onnistuvat tekoälyn avulla. 
 • Kuvankäsittely ja graafiset työt: Kuvanlaadun, valotuksen, värien ja terävyyden säätö sekä erilaisten suodattimien automaattinen lisäys hoituu tekoälyn avulla. Lisäksi on olemassa sovelluksia, jotka myös tuottavat erilaista grafiikkaa ja luovat halutunlaisia kuvia automaattisesti. 
 • Kuvantunnistus: Tekoäly voi tunnistaa objekteja, kasvoja, maisemia ja muita kuvan elementtejä sekä erotella ne taustasta. 
 • Kotisivujen rakentaminen: Koodin kirjoittaminen, chatbotit ja sisältöjen tuottaminen ovat työvaiheita, joita voi helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti tekoälyn avulla.
 • Puheentunnistus: Mahdollistaa puheohjauksen tuottamisen, asiakaspalvelupuheluiden automatisoinnin ja ja esimerkiksi puheen muuttamisen tekstiksi. 
 • Markkinointianalytiikka: Tekoälyä voidaan hyödyntää markkinointikampanjoiden analysoinnissa ja optimoinnissa. Koneoppimisalgoritmit voivat tunnistaa asiakkaiden käyttäytymismalleja ja tarjota tietoa kampanjoiden tehokkuudesta.

Yllä on vain murto-osa tekoälysovellusten tarjoamista ratkaisuista ja niitä kehitetään jatkuvasti lisää. Vauhtisokeus voi yllättää eri vaihtoehtoja tutkiessa ja onkin erityisen tärkeää muistaa, että ihminen on lopulta vastuussa varsinaisesta tuotoksesta. Tekoälyratkaisuja kannattaa hyödyntää sillä ajatuksella, että sen tarkoitus on helpottaa, ei korvata, työtä.