ARVONNAN SÄÄNNÖT

Arvonnan järjestäjä

Louhi Net Oy

Upseerinkatu 1, 02600 Espoo

Y-tunnus 1946409-1

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat yksityishenkilöt. Arvontaan eivät kuitenkaan saa osallistua Louhi Net Oy:n ja Winterbackwoods Oy:n eikä näiden omistuksessa kokonaan tai osittain olevien yritysten sekä arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunta eivätkä heidän perheenjäsenensä.

Palkinto ja osallistumisaika

Arvontaan osallistuneet osallistuvat Louhen marraskuussa 2021 järjestämään arvontaan LinkedInissä, jossa arvotaan seuraajien kesken 479 euron arvoinen Acer Chromebook Spin 514 kannettava tietokone. Arvonta suoritetaan 30.11.2021. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä osallistumisajan päättymiseen jälkeen. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

https://www.acer.com/ac/en/US/content/series/acerchromebookspin514 (eng.)

Arvontaan osallistuminen

Palkinto arvotaan arvontapäivänä Louhen seuraajaksi LinkedInissä rekisteröityneiden henkilöiden kesken. Seuraamalla Louhea Linkedinissä, olet mukana arvonnassa.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu

Tavaralahjat toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin. Lahjan saaja vastaa kaikista muista lahjan käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Lahjaa ei voi vaihtaa tavaraan tai muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa force majeur -tapauksista. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat lahjojen lunastamiseen vanhempiensa kirjallisen luvan. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkinto toimitetaan postitse tai sen voi noutaa Louhen toimipisteestä Upseerinkatu 1, Espoo.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.