Sivustojen ja erityisesti verkkokauppojen on kestettävä myös suuria kävijäpiikkejä esimerkiksi mainoskampanjoiden aikana. Louhen operatiivinen johtaja Mikael Kääriäinen piti yhdessä Supervisorin toimitusjohtajan Lauri Kastin kanssa webinaarin sivustojen kuormitustilanteiden ennakoimisesta. Tässä webinaarissa käytiin läpi sitä, miten sivustojen kaatuminen pahimmalla hetkellä on estettävissä ja toisaalta sitä, miten sivuston nopeuteen voidaan vaikuttaa. Tähän blogikirjoitukseen on koottu webinaarissa esitettyjä tärkeitä seikkoja sivustojen nopeuteen liittyen. 

Mitkä asiat vaikuttavat sivustojen nopeuteen, ja miksi näiden huomioiminen on niin tärkeää? 

Yllättävän suurten kävijämäärien hetkellä sivusto pahimmillaan kaatuu. Sivuston kaatumista yleisempi ongelma kuormitustilanteessa on sivuston merkittävä hidastuminen, joka saattaa jäädä huomaamatta sivuston adminilta lähes kaatumista vastaavin seurauksin. Verkkosivun hidastuminen vaikuttaa auttamatta käyttäjäkokemukseen ja voi aiheuttaa kävijöiden poistumista sivuilta – näin laskien suoraan myyntiä. Sivuston hitaus vaikuttaa pitkällä tähtäimellä laskevasti myös hakukonenäkyvyyteen, jolla voi olla yhtä lailla näkyvyyttä ja myyntiä laskeva vaikutus. Sivuston laatupisteiden laskiessa myös maksettu mainonta esimerkiksi Google Adsin kautta on kustannustehottomampaa. 

Sivuston nopeuteen vaikuttaa lähtökohtaisesti erityisesti valittu hosting-paketti, sivuston rakenne ja tekninen toteutus sekä ulkoiset lähteet. Sivuston kuva- ja videosisällön optimointi verkkosivulle soveltuvaan tiedostokokoon ja formaattiin on myös tärkeä nopeuteen vaikuttava seikka. Lisäksi sivuston teknisen toteuttajan kannattaa tutustua teeman tarjoamiin optimointitoimintoihin ja lisäosiin. Ulkoisilla sivustoa hidastavilla lähteillä tarkoitetaan esimerkiksi chat-lisäosia, fontteja ja sivulle kohdennettua markkinointia. 

Sivustolle soveltuvaa hosting-palvelua valittaessa on hyvä huomioida arvioitu sivustoliikenne, tarvittava levytilan määrä, sähköpostilaatikoiden lukumäärä ja tietokantatuki. Tiettyä sivustoalustaa (esimerkiksi WordPress) käytettäessä on tärkeä huomioida palvelun soveltuvuus juuri tälle alustalle. Suunnittelun ja arvioinnin kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä näillä valinnoilla voidaan vaikuttaa sivuston nopeuteen. Alla olevassa kuvassa vertaillaan webhotellin ja oman virtuaalipalvelimen eroja.

Tiedätkö, montako käyttäjää verkkopalveluusi mahtuu? 

Yllättävän monen sivuston ylläpitäjällä ei ole tietoa siitä, missä kuormittavuuden raja kulkee, tai milloin sivusto hidastuu ja pahimmillaan kaatuu. Voit lukea tästä ja sivustojen kuormitustesteistä lisää Lauri Kastin kirjoittamasta blogitekstistä sivuillamme.