Moni sähköpostipalvelu pyrkii nykyään tunnistamaan vastaanotetun sähköpostiviestin lähettäjät SPF (sender policy framework) -tietueeseen perustuvalla tarkistuksella. SPF on verkkotunnukselle asetettava tekstimuotoinen (TXT) nimipalvelintietue, jolla verkkotunnuksen omistaja voi määritellä miltä palvelimilta sähköpostin lähetys on sallittua.

SPF:ää tukeva postipalvelin voi tehdä tarkistuksen vertaamalla lähettävää postipalvelinta ja verkkotunnukselle määriteltyä SPF -tietuetta. Mikäli lähettävä postipalvelin on eri kuin mitä SPF -tietueessa on merkitty sallituksi, käsitellään vastaanotettu viesti joko hylkäämällä se kokonaan tai merkitsemällä se roskapostiksi. Onkin ensisijaisen tärkeää että SPF-tietueeseen määritellään kaikki postipalvelimet, mistä sähköpostia on tarkoitus lähettää. Tämä on silti erinomainen tapa lisätä viestien vastaanottajan luottamusta sekä minimoida roskapostitus omalla verkkotunnuksella.

TODENTAMATTOMAT VIESTIT GMAIL -PALVELUSSA

Nykyään jopa täysin ilman SPF -määritystä olevien verkkotunnusten lähettämät sähköpostiviestit saatetaan merkitä eri tavalla kuin todennettujen lähettäjien viestit. Näin on esimerkiksi Gmail -palvelun kohdalla. Gmailissa todentamattomat viestit merkitään kysymysmerkki-ikonilla:

Lisäksi Gmail kertoo ettei voi todentaa kuka on viestin lähettänyt:

Tämä saattaa antaa negatiivisen kuvan viestin lähettäjästä esimerkiksi yrityksen viestinnässä.

SPF-TIETUEEN MÄÄRITTELY

Mikäli käytössäsi on Louhen webhotelli ja käytät viestien lähettämiseen webhotellipalvelinta sekä webmailia, voit lisätä SPF -tietueeksi:

”v=spf1 include:_spf.louhi.net ~all”

SPF-tietueen voit lisätä Oma Louhen domainhallinnassa mikäli verkkotunnuksesi käyttää Louhen nimipalvelimia.

HUOM: On tärkeää että tietueeseen merkitään kaikki sähköpostipalvelimet, josta viestiä on tarkoitus lähettää. Esimerkiksi internetoperaattoreiden SMTP -palvelut sekä verkkotulostimet.