Louhi PRO -tiimiin kuuluu Louhen operatiivisen johtajan Mikael Kääriäisen lisäksi myös Aleksi Kunelius, Kalle Veräväinen, Pauli Kettunen, Nicos Doukas ja Ari Liekola.

Louhi PRO on kesän 2022 aikana muovautunut kumppaneille tarkoitettu palvelumalli. Kyseinen palvelukonsepti keskittyy erityisesti mainostoimistojen, jälleenmyyjien ja muiden www-sivuja tuottavien yritysten tarpeisiin. Kun kumppanit lanseeraavat uusia sivustoja asiakkailleen, on Louhi PRO:n tehtävänä auttaa kumppaneita palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. 

Jokainen yritys haluaa varmasti tarjota asiakaskunnalleen kokonaisvaltaista palvelua. Kun asiakas tilaa yritykseltä kotisivut, kuuluu palveluun yleensä sivuston ulkoasun ja sisällön rakentaminen. Louhi PRO:n avulla kumppani voi tarjota loppuasiakkaalle ratkaisut myös hosting-tarpeisiin. Yhteistyömalli on suunniteltu Louhen kumppaneiden toiveita kuunnellen ja ideana onkin tuotteistaa myös matkan varrella ilmenevät tarpeet.

Keitä ovat Louhi PRO -tiimin jäsenet ja mitä he käytännössä tekevät? Tutustu tiimiin ja kumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön tässä kirjoituksessa! 

Keitä ovat Louhi PRO -tiimin jäsenet?

Louhen operatiivisen johtajan Mikael Kääriäisen lisäksi Louhi PRO -tiimin kokoonpanoon kuuluvat myös Aleksi Kunelius, Kalle Veräväinen, Pauli Kettunen, Nicos Doukas ja Ari Liekola. Tiimin jäsenet ovat kokeneimpia web hosting -asiantuntijoita, jolloin syventyminen asiakkaan tarpeeseen ja ongelman käsittelyyn tapahtuu mahdollisimman mutkattomasti ilman, että kumppanin tarvitsisi soittaa ensin asiakaspalveluun. 

Joukosta löytyy palvelupäällikön omaisia tekijöitä, pitkän linjan asiakaspalvelijoita sekä vankan kokemuksen omaavia järjestelmäasiantuntijoita. Tiimi voi siis todella tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti syventyä asiakkaan tarpeeseen. 

Louhen kaikki tiimit työskentelevät saman katon alla, joten synergiahyötyjä tulee eteen väistämättä. Erityisesti Goodi-tiimin ja Louhi PRO:n välinen yhteistyö tarjoaa monipuolisia ratkaisuja kumppaneille myös Google Workspace -ja Google Cloud -palveluiden osalta. Eri liiketoimintayksiköt talon sisällä ruokkivat toisiaan ja mahdollistavat laadukkaamman palvelukokemuksen niin kumppaneille kuin loppuasiakkaille. 

Proaktiivinen toiminta on Louhi PRO:n ydin

Sen sijaan, että kumppani ilmoittaa ongelmasta, Louhi PRO -tiimi haluaa toimia ennaltaehkäisevällä otteella ja tarjota ratkaisuja proaktiivisesti jo ennen kuin mahdollista haastetta ehtii syntymään. Louhi PRO:n kumppani saa nimetyn palvelupäällikön ja asiantuntijoista koostuvan tiimin hoitamaan muuttuvia tarpeita ja varmistamaan, että palvelu vastaa asiakkaan odotuksia. 

Säännölliset kehityspalaverit auttavat ennakoimaan ja toimimaan ajoissa. Palavereja voidaan pitää kumppanin toiveiden mukaan esimerkiksi viikoittain, kuukausittain tai vaikka joka toinen kuukausi. Joillekin riittää myös pelkkä sähköpostitse tapahtuva raportointi, sillä Louhi PRO -tiimin palvelualttius mahdollistaa nopeallakin aikataululla pidettävät etäpalaverit tarpeen niin vaatiessa. 

Ennaltaehkäisevä ote tarkoittaa myös katseen pitämistä tulevaisuudessa. Jos kumppanille on tulossa paljon uusia loppuasiakkaita tai esimerkiksi isoa kävijämäärää kerryttävä kampanjasivusto, on säännöllisen yhteydenpidon ideana varmistaa se, että muutoksiin on varauduttu ja yllättäviltä tilanteilta vältytään. Näin palvelun laatu niin Louhi PRO:n ja kumppanin, kuin kumppanin ja loppuasiakkaan välillä säilyy mahdollisimman hyvänä. 

Miltä Louhi PRO näyttää tulevaisuudessa?

Vaikka Louhi PRO:n kumppaneiden ydinliiketoiminta on sama, vaihtelee yhteistyöhön liittyvä tarve jokaisen kumppanin kohdalla. Tämän vuoksi valmis sapluuna ja yksi sama palvelu ei ole se kaikista toimivin vaihtoehto. Ratkaisut ovat erilaisia käytännössä jokaisen yhteistyön kohdalla. Louhi PRO:n palvelumallin ansiosta kumppania kuunnellaan ja yhteistyö rakennetaan tarpeet ja toiveet edellä. Ensimmäiset palautteet Louhi PRO:n asiakkailta ovatkin olleet todella rohkaisevia, joten kumppanikohtaista tuotteistamista tullaan hyödyntämään myös jatkossa.

Osa kumppaneista ei halua itse myydä web hosting -palvelua, jolloin heidän on luonnollisesti tarjottava loppuasiakkaalle web hosting -hallinnointiin liittyvää tukea toisen palveluntarjoajan kautta. Sivuston ylläpidon näkökulmasta useampi kokki sopassa voi tuoda eteen hankaluuksia ja hidastaa asioiden hoitamista. Vastatakseen tähän tarpeeseen, Louhi PRO on lanseeraamassa affiliate-palvelumallia, jonka avulla kumppani voi saada loppuasiakkaan web hosting -tunnukset ja täten hallinnoida myös kyseistä puolta. Itse sopimus web hosting -palvelua koskien tehdään tässä mallissa Louhen ja loppuasiakkaan välille. 

Vastaavaa out of the box -filosofiaa Louhi PRO haluaa hyödyntää myös jatkossa ja siksi kumppaneiden kanssa aktiivinen kommunikointi ja toiveiden kuunteleminen on sekä tiimin että palvelukonseptin ensisijainen prioriteetti nyt ja tulevaisuudessa. 

Tarjoa asiakkaille kokonaisvaltaista palvelua www-sivujen osalta ja ryhdy Louhi PRO -kumppaniksi!

Tutustu myös muihin ajankohtaisiin kirjoituksiin ja vinkkeihin blogissamme. 

Ryhdy Louhi PRO -kumppaniksi ja täytä lomake alla